För Privatperson

Jag erbjuder psykologisk konsultation, psykoterapi med KBT- inriktning och stödsamtal. Man kan komma till mig för ett tillfälle eller för en serie om samtal allt ifrån några få till ett större antal.


Ett längre behandlingsupplägg ser ut ungefär så här,

  • Vi träffas först ett antal gånger för att skapa en gemensam förståelse kring ditt problem. Du får då berätta fritt och jag ställer frågor och vi summerar tillsammans en förståelse.
  • Vi kommer sedan överens om vad/ hur vi ska hantera problemet och jag kommer med förslag på upplägg och du har givetvis slutordet och möjlighet att komma med egna förslag.
  • Vi gör sedan en kartläggning där vi ”synar” problemen i detalj och vi analyserar tillsammans. Du bidrar med kunskapen om dig själv och din omgivning och jag kommer att bidra med kunskap rent generellt och vi ser tillsammans på hur detta kan bidra med fördjupad kunskap som är relevant just för din situation.
  • Utifrån kartläggningen börjar vi formulera hjälpsamma och icke hjälpsamma strategier och du kommer att gradvis få pröva andra strategier som kan hjälpa dig att lösa ditt problem. Du bestämmer i vilken takt och hur du vill göra detta. Min uppgift är att formulera strategier med dig. Du kommer alltså att ha full kontroll själv.
  • Mot slutet av kontakten brukar man glesa besöken successivt för att man själv ska ha möjlighet att befästa de nya strategierna under längre tid och öka självständigheten.  Tanken är att det nya ska bli invant, bekvämt och naturligt för dig. 
  • Man brukar avsluta kontakten med att göra en s.k. återfallsprevention där man formulerar hur man ska hantera eventuella återfall i problematiken. Syftet är att stärka självständigheten och känslan av trygghet.


Psykologiguiden kan du få mer information om Psykologi och Psykoterapi.

Copyright © All Rights Reserved