För Företag

För företag är vanligtvis personalen den viktigaste resursen och att ha personal som trivs och känner sig betydelsefulla gagnar enligt all forskning företaget. Att ha personal som inte kan fungera p.g.a. psykisk ohälsa och/ eller inte fungerar tillsammans med andra medarbetare kostar både i produktivitet och trivsel/ glädje. Tidiga insatser främjar både medarbetare och företaget. 


Jag kan erbjuda insatser som

  • Behandlande samtal i form av psykoterapi eller stödsamtal när ohälsan väl inträffat
  • Rådgivning/ konsultation kring specifika problem.
  • Handledning till personal/ ledning.
  • Samtal med fokus på personlig utveckling inför nya utmaningar


Kontakta mig gärna för mer information!

Copyright © All Rights Reserved