Om Mig

Jag har cirka 30 års erfarenhet som psykolog inom främst psykiatri och inom primärvård. Jag har även ett förflutet som skolpsykolog. Före examen som psykolog arbetade jag som behandlingsassistent inom missbruksvården och med särskilt utsatta barn. År 2000 blev jag klar med min legitimation som psykoterapeut med KBT- inriktning och 2008 blev jag klar med min handledarutbildning. Efter 2008 har jag arbetat som handledare för psykologstudenter på Universitetet och jag har även undervisat och arbetat som handledare för steg 1 - studenter (grundläggande terapeututbildning) för redan yrkesverksamma på Kognio- centrum för KBT i Lund.  Sedan 2014 arbetar jag på heltid i mitt eget företag. 


Jag har framförallt som psykolog och psykoterapeut arbetat med olika ångesttillstånd, depressioner, krisreaktioner, stressproblematik och relationsproblematik. 


Utbildning

  • Psykologprogrammet, Lunds Universitet (1991/92)
  • Psykoterapeut med KBT-inriktning, Kognio (Lund 2000)
  • Handledare UHÄ, Lunds Universitet (2008)

Copyright © All Rights Reserved